Politica de confidențialitate,

Tipurile de Date colectate

Pagina Web, fie că este vorba de PrindeOferte.ro sau de un serviciu de la o terță parte, include tipuri de Date Personale care cuprind Cookie-uri și Date de Utilizare, numele, numele de familie, numărul de telefon, numele companiei și adresa de e-mail.

Detalii complete privind fiecare tip de Date Personale colectate sunt furnizate în secțiunile dedicate acestei politici de confidențialitate sau prin texte explicative specifice afișate înainte de colectarea Datelor.
Datele Personale pot fi furnizate liber de către Utilizator sau, în cazul Datelor de Utilizare, colectate automat atunci când se utilizează această Pagină Web.
Cu excepția cazului în care se specifică altfel, toate Datele solicitate de această Pagină Web sunt obligatorii, iar nerealizarea furnizării acestor Date poate face ca această Pagină Web să nu poată furniza serviciile sale. În cazurile în care această Pagină Web specifică faptul că anumite Date nu sunt obligatorii, Utilizatoriul este liber să nu comunice aceste Date fără consecințe asupra disponibilității sau funcționării Serviciului.
Utilizatorul care nu este sigur, care Date Personale sunt obligatorii, este binevenit să contacteze Proprietarul.
Dacă este disponibil, în plus față de orice alte scopuri descrise în prezentul document și în Politica de Cookie, Utilizarea Cookie-urilor sau ale altor dispozitive de urmărire, pe această Pagină Web sau deținută de un serviciu de terță parte, care folosește această Pagină Web, se implementează numai pentru a asigura Serviciul cerut de Utilizator.

Utilizatorul este responsabil pentru orice Date Personale terțe obținute, publicate sau partajate prin intermediul acestei Pagini Web și confirmă că au consimțământul terțului de a furniza Datele către Proprietar.

Metoda și locația prelucrării Datelor

Metodele prelucrării Datelor
Proprietarul procesează Datele în mod corespunzător și ia măsurile de securitate necesare pentru a preveni accesul neautorizat de Date, precum și dezvăluirea, modificarea sau distrugerea neautorizată.
Prelucrarea Datelor se realizează cu ajutorul unor instrumente informatice și / sau IT, în conformitate cu cerințele organizaționale și numai în scopurile menționate.
În afara Proprietarului, în anumite cazuri, Datele pot fi disponibile pentru persoana care administrează Pagina Web (care lucrează în una din următoarele poziții: managementul site-ului, de vânzări, marketing, juridic, admin) sau pentru părți externe (de exemplu, un terț care oferă asistență tehnică, operatorii poștali, furnizorii de hosting, companii de IT, agentii de comunicare), care, dacă este necesar, acționează ca Operator de Date numit de către Proprietar.
Puteți obține în orice moment o listă actualizată a părților menționate mai sus de la Proprietar.

Temeiul juridic a procesării
Proprietarul poate procesa Date Personale referitoare la Utilizator dacă se aplică una dintre următoarele criterii:

 • Utilizatorul și-a dat acordul pentru unul sau mai multe scopuri specifice. Notă: În conformitate cu unele legislații, Proprietarului i se poate permite să proceseze Date Personale până când Utilizatorul nu se opune unei astfel de procesări (“opt-out – retragere”), fără să se bazeze pe consimțământ sau pe oricare dintre următoarele temeiuri juridice. Cu toate acestea, acest lucru nu se aplică atunci când prelucrarea Datelor Personale este supusă legislației europene privind protecția datelor;
 • furnizarea Datelor este necesară pentru îndeplinirea unui acord cu Utilizatorul și / sau pentru orice obligații precontractuale;
 • prelucrarea este necesară pentru respectarea unei obligații legale la care este supusă Proprietarul;
 • procesarea este legată de o sarcină care se desfășoară în interes public sau în interesul exercitarii autorității publice cu care a fost învestit Proprietarul.
 • prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de către Proprietar sau de o terță parte.

În orice caz, Proprietarul va contribui cu plăcere la clarificarea temeiului juridic specific aplicabil procesării și, în special, dacă furnizarea Datelor Personale este o cerință legală sau contractuală sau o cerință necesară pentru a încheia un contract.

Locația procesării Datelor
Prelucrarea Datelor se face la biroul Proprietarului și în orice alt loc în care se află părțile implicate în procesare.

În funcție de locația Utilizatorului, transferurile de date pot implica transferarea Datelor Utilizatorului într-o altă țară decât cea proprie. Pentru a afla mai multe despre locul de procesare a acestor date transferate, Utilizatorul poate verifica secțiunea care conține detalii despre prelucrarea Datelor Personale.

Utilizatoriul are de asemenea, dreptul de a afla despre temeiul juridic al transferurilor de Date într-o țară din afara Uniunii Europene sau la orice organizație internațională guvernată de dreptul internațional public sau înființată de două sau mai multe țări, cum ar fi ONU, și despre măsurile de securitate luate de către Proprietar pentru a proteja Datele..

În cazul în care are loc un astfel de transfer, Utilizatorul poate afla mai multe prin verificarea secțiunilor relevante din acest document sau prin contactarea Proprietarului utilizând informațiile furnizate în secțiunea de contact.

Perioada reținerii datelor
Datele Personale vor fi prelucrate și stocate atâta timp cât sunt cerute de scopul pentru care au fost colectate.

Prin urmare:

 • Datele Personale colectate în scopuri legate de executarea unui contract între Proprietar și Utilizator vor fi păstrate până la încheierea integrală al acestui contract.
 • Datele Personale colectate în scopul intereselor legitime ale Proprietarului vor fi păstrate atâta timp cât este necesar pentru îndeplinirea acestor scopuri. Utilizatorul poate găsi informații specifice privind interesele legitime urmărite de către Proprietar în secțiunile relevante ale acestui document sau contactând Proprietarul.

Proprietarului i se poate permite să păstreze Datele Personale pentru o perioadă mai lungă, dacă Utilizatorul și-a dat consimțământul pentru o astfel de prelucrare, atâta timp cât acest consimțământ nu este retras. În plus, Proprietarul poate fi obligat să păstreze Datele Personale pentru o perioadă mai lungă ori de câte ori este necesar pentru îndeplinirea unei obligații legale sau la ordinul unei autorități.

După expirarea perioadei de păstrare, Datele Personale vor fi șterse. Prin urmare, dreptul de acces, dreptul la ștergere, dreptul la rectificare și dreptul la portabilitatea Datelor nu pot fi puse în aplicare după expirarea perioadei de păstrare.

Scopurile procesării

Datele privind Utilizatorul sunt colectate pentru a permite Proprietarului să furnizeze Serviciile sale, precum și pentru următoarele scopuri: Analytics, Afișarea conținutului de pe platforme externe și Gestionarea Etichetelor.
Utilizatorul poate găsi mai multe informații detaliate despre astfel de scopuri de prelucrare și despre Datele Personale specifice utilizate pentru fiecare scop în secțiunile respective ale acestui document.

Informații detaliate privind prelucrarea Datelor Personale

Datele Personale sunt colectate în următoarele scopuri și utilizând următoarele servicii:

Analytics

Funcțiile incluse în această secțiune permit Proprietarului să urmărească și să analizeze traficul web și să-l folosească pentru a urmări comportamentul Utilizatorului.

Google Analytics (Google Inc.)
Google Analytics este un serviciu de analiză web de la Google Inc. (“Google”). Google utilizează Datele colectate pentru a urmări și investiga Pagina Web în folosință, pentru a genera rapoarte de activitate și a le distribui altor servicii Google.
Google poate utiliza Datele colectate pentru contextualizarea și personalizarea anunțurilor din propria rețea de publicitate.
Datele Personale colectate: Cookie-uri și Date de Utilizare.

Locul de procesare: Statele Unite – Politica de confidențialitate – Opt Out (retragere) Participant Privacy Shield.

Adresa IP anonimă Google Analytics (Google Inc.)
Google Analytics este un serviciu de analiză web de la Google Inc. (“Google”). Google utilizează Datele colectate pentru a urmări și a examina Pagina Web implementată, pentru a genera rapoarte de activitate și a le distribui altor servicii Google.
Google poate utiliza Datele colectate pentru contextualizarea și personalizarea anunțurilor din propria rețea de publicitate.
Această integrare a serviciului Google Analytics vă face anonimă, ascunzând astfel adresa dvs. IP. Funcționează prin scurtarea adresei IP a utilizatorilor în statele membre ale Uniunii Europene sau în alte state semnatare ale Acordul privind Spațiul Economic European. Numai în cazuri excepționale trimite adresa IP completă la serverul Google și o scurtează în Statele Unite.
Datele Personale colectate: Cookie-uri și Date de Utilizare.

Locul de procesare: Statele Unite – Politica de confidențialitate – Opt Out (retragere) Participant Privacy Shield.

Afișarea conținutului de pe platforme externe

Acest tip de serviciu permite Utilizatorului să vizualizeze conținutul găzduit pe platforme externe direct pe Pagina Web și ii oferă posibilitatea să reacționeze asupra acestuia.
Acest tip de serviciu ar putea colecta în continuare date de trafic web pentru paginile în care este instalat serviciul, chiar dacă Utilizatorul nu îl utilizează.

Google Fonts (Google Inc.)
Google Fonts este un serviciu de vizualizare tip text furnizat de Google Inc., care permite acestei Pagini Web să includă acest tip de conținut pe paginile sale.
Datele Personale colectate: Datele de Utilizare și diferitele tipuri de Date conform specificațiilor din politica de confidențialitate a serviciului.

Locul de procesare: Statele Unite – Politica de confidențialitate – Participant Privacy Shield.

Gestionarea Etichetelor

Acest tip de serviciu îl ajută pe Proprietar să gestioneze etichetele sau scripturile necesare pe această Pagina Web într-o manieră centralizată.
Prin urmare Datele Utilizatorilor vor fi introduse în sistemul serviciilor, ceea ce poate duce, în anumite cazuri, la păstrarea acestor Date.

Managerul de Etichete Google (Google LLC)
Managerul de etichete Google este un serviciu de gestionare de etichete furnizat de Google LLC.
Datele Personale colectate: Cookie-uri și Date de Utilizare.

Locul de procesare: Statele Unite – Politica de confidențialitatePolitica de confidențialitate

Înregistrare de heat mapping și sesiunii pe site-uri

Serviciile de heat mapping sunt utilizate pentru a afișa zonele unei pagini în care Utilizatorul folosește cel mai frecvent mouse-ul sau dă clic. Aceasta arată unde sunt punctele de interes.
Aceste servicii permit monitorizarea și analizarea traficului web și urmărirea comportamentului Utilizatorului.
Unele dintre aceste servicii pot să înregistreze sesiunile și să le pună la dispoziție pentru o redare vizuală ulterioară.

Smartlook (Smartsupp.com, s.r.o.)
Smartlook este un serviciu de înregistrare a sesiunilor și de heat mapping oferit de Smartsupp.com, s.r.o.
Datele Personale colectate: Cookie-uri, Date de Utilizare și diferite tipuri de date conform specificațiilor din politica de confidențialitate a serviciului.

Locul de procesare: Republica Cehă – Politică de confidențialitate – Opt Out(retragere).

Drepturile Utilizatorului

Utilizatorul poate exercita anumite drepturi privind Datele prelucrate de Proprietar..

În particular, Utilizatorul are dreptul să facă următoarele:

 • Puteți retrage consimțământul în orice moment. Utilizatorul are dreptul de a invalida consimțământul său, chiar dacă acesta a acceptat anterior prelucrarea Datelor Personale.
 • Puteți să vă opuneți procesării propriilor Date. Utilizatorul are dreptul de a se opune prelucrării Datelor sale atunci când prelucrarea este efectuată pe un temei juridic diferit de consimțământul acestuia original. Pentru mai multe detalii, consultați capitolul de mai jos.
 • Puteți accesa Datele. Utilizatorul are dreptul să cunoască modul în care Proprietarul gestionează Datele, să comunice anumite aspecte ale prelucrării și să primească o copie după Datele de procesare.
 • Puteți verifica și cere rectificarea Datelor. Utilizatorul are dreptul să verifice corectitudinea Datelor lui și să solicite actualizarea lor sau corectarea acestora.
 • Puteți restricționa procesarea Datelor. Utilizatorul, în anumite condiții, are dreptul să rețină prelucrarea Datelor sale. În acest caz, Proprietarul nu poate utiliza Datele în alte scopuri decât pentru stocare.
 • Puteți cere ștergerea sau eliminarea Datelor dvs Personale. Utilizatorul are dreptul, în anumite condiții, de a obține ștergerea Datelor sale de la Proprietar.
 • Puteți primi Datele și transfera acestea unui alt Controlor de Date. Utilizatorul are dreptul să primească Datele sale într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și inteligibil, și dacă este fezabil din punct de vedere tehnic, să le transmită altui Controlor de Date fără nici o problemă.
 • Puteți depune o plângere. Utilizatorul are dreptul de a-și prezenta plângerea autorității competente pentru protecția Datelor.
 • Puteți să vă opuneți prelucrării. În cazul în care Datele cu caracter personal sunt prelucrate pentru un interes public, în exercitarea unei autorități publice învestite în Proprietar sau în scopul intereselor legitime urmărite de Proprietar, Utilizatorul se poate opune unei astfel de prelucrări furnizând un motiv legat de situația lui particulară să justifice obiecția. Utilizatorul trebuie să știe însă că, în cazul în care Datele lui cu caracter personal vor fi prelucrate în scopuri de marketing direct, el poate protesta împotriva unei astfel de prelucrări în orice moment fără a oferi nici o justificare. Pentru a afla dacă Proprietarul prelucrează Date Personale în scopuri de marketing direct, Utilizatorul se poate referi la secțiunile relevante din acest document.

Cum se exercită aceste drepturi? Orice cerere adresată Proprietarului privind exercitarea drepturilor de Utilizator se face prin intermediul informațiilor de contact conținute în acest document. Drepturile la cererile menționate mai sus pot fi exercitate gratuit și trebuie să fie tratate de către Proprietar cât mai repede posibil, adică, în orice caz, în termen de o lună.

Politica de utilizare a Cookie-urilor

Această Pagină Web utilizează Cookie-uri. Pentru a afla mai multe despre Cookie-uri și pentru notificări detaliate privind Cookie-uri, Utilizatorul poate consulta pagina  Politica Cookies

Informații suplimentare despre colectarea și prelucrarea Datelor

Proceduri judiciare
Datele Personale ale Utilizatorului pot fi utilizate de către Proprietar în scopuri legale la Curtea de Justiție sau în etapele care conduc la posibile acțiuni în justiție în caz de utilizare incorectă a acestei Pagini Web sau a Serviciilor aferente. Utilizatorul declară că este conștient de faptul că Proprietarului i se poate cere să dezvăluie Date cu caracter personal la cererea autorităților publice

Informații suplimentare despre Datele Personale ale Utilizatorului
Pe lângă informațiile conținute în această politică de confidențialitate, această Pagină Web poate furniza Utilizatorului informații suplimentare și contextuale privind anumite Servicii sau colectarea și prelucrarea Datelor Personale la cerere.

Jurnalul de sistem și întreținere
În scopuri operaționale și de întreținere, această Pagină Web și orice servicii ale unor terțe părți pot colecta fișiere care înregistrează interacțiuni pe această Pagină Web (prin forma de jurnale de sistem) sau alte Date Personale (cum ar fi o adresă IP).

Modificări la această politică de confidențialitate
Proprietarul își rezervă dreptul de a modifica oricând această politică de confidențialitate prin notificarea Utilizatorului pe această pagină și acest site și / sau – în măsura în care acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic și legal – trimite notificări către Utilizator prin intermediul oricăror informații de contact care se află la dispoziția Proprietarului. Se recomandă insistent verificarea frecventă a acestei pagini, referindu-vă la data ultimei modificări listate în partea de jos.

Modul în care sunt tratate cererile Do Not Track (Nu monitoriza)
Această Pagină Web nu sprijină solicitările “Nu monitoriza”.
Citiți Politica de confidențialitate pentru a verifica dacă oricare dintre serviciile pe care această Pagină Web le utilizează de la o terță parte respectă solicitările “Nu urmăriți”.

Modificări la această politică de confidențialitate
Proprietarul își rezervă dreptul de a modifica oricând această politică de confidențialitate prin notificarea Utilizatorului pe această pagină și acest site și / sau – în măsura în care acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic și legal – trimite notificări către Utilizator prin intermediul oricăror informații de contact care se află la dispoziția Proprietarului. Se recomandă insistent verificarea frecventă a acestei pagini, referindu-vă la data ultimei modificări listate în partea de jos.

În cazul în care modificările afectează activitățile de procesare efectuate pe baza consimțământului Utilizatorului, Proprietarul va colecta un nou consimțământ de la Utilizator, dacă este necesar.

Definiții și referințe juridice

Date Personale (sau Date)
Orice informație care, într-un mod direct sau indirect, sau prin intermediul unor altor informații – inclusiv numărul personal de identificare – permite identificarea unei persoane fizice.

Date de Utilizare
Informațiile colectate în mod automat prin intermediul acestei Pagini Web (sau ale serviciilor terților care utilizează această Pagină Web) pot include: adresa IP utilizată de către Utilizator, sau numele de domeniu, care folosește această Pagină Web, adrese URI (Uniform Resource Identifier – localizarea resurselor), timpul de cerere, modul de trimitere a cererii la server, dimensiunea fișierului primit în răspuns, codul numeric care indică starea răspunsului de server (de exemplu, un rezultat de succes, eroare, etc), țara de origine, caracteristicile browser-ului Utilizatorului și sistemului de operare folosit de el, informații referitoare la timp caracterizând vizita de site (de ex. timpul petrecut în Aplicația pe toate paginile), și detaliile despre ruta urmată în Aplicație, în mod special ordinea paginilor pe care le- a accesat și alți parametri privind sistemul de operare al dispozitivului și / sau mediul IT al Utilizatorului.

Utilizator
Numele se referă la persoana care folosește această Pagină Web, și, dacă nu se specificat altfel, se potrivește cu Subiect de Date.

Subiect de Date
Persoana fizică căreia i se aplică Datele cu caracter personal.

Operator de Date (sau Procesator de Date)
Persoana fizică sau juridică, autoritate, agenție sau o altă organizație autorizată de către Controlorul de Date să proceseze Datele Personale în conformitate cu Politica de confidențialitate.

Controlor de Date (Proprietar)
Persoana fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau o altă organizație care, singur sau împreună cu alții, determină scopurile și mijloacele de prelucrare a Datelor Personale, inclusiv măsurile de securitate privind funcționarea și utilizarea acestei Pagini Web. Controlorul de Date, dacă nu este specificat altfel, este Proprietarul acestei Pagini Web.

Această Pagină Web (sau această Aplicație)
Modalitățile prin care Datele Personale ale Utilizatorului sunt colectate și prelucrate.

Serviciu
Serviciul oferit de această Pagină Web, așa cum este descris în termeni relativi (dacă sunt disponibili) și este prezentat pe această Pagină Web / Aplicație.

Uniunea Europeană (sau UE)
Cu excepția cazului în care se specifică altfel, în cadrul acestui document toate referințele făcute la Uniunea Europeană includ toate statele membre actuale ale Uniunii Europene și ale Spațiului Economic European.

Cookie-uri
Datele mici stocate pe dispozitivul Utilizatorului.

Informații legale
Această declarație de confidențialitate se bazează pe mai multe dispoziții legale, inclusiv Articolul 13/14 din Regulamentul UE 2016/679 (Regulamentul general privind protecția datelor).

Această politică de confidențialitate se aplică numai acestei Pagini Web, dacă nu se specifică altfel în acest document.

E-ieftin.ro
Logo
Register New Account